Projekty 2015

Gry i zabawy między pokoleniowe

Fundacja uzyskała dofinansowanie z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta St. Warszawy na realizację projektu o nazwie „Gry i zabawy międzypokoleniowe” w ramach konkursu na realizacje zadań pomocy społecznej w 2015 r. (Zadanie I „Prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury”). Projekt miał za zadanie integrowanie rodzin w formie spędzania z dziećmi czasu na wspólnych zabawach na świeżym powietrzu. Był realizowany głównie w parkach miejskich we wszystkich dzielnicach Warszawy.

Dofinansowanie na rozwój młodych organizacji

Fundacja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rozwój młodych organizacji