Projekty 2016

Warsztaty dla dzieci

 

Wspólnie ze Stowarzyszeniem CAL prowadzimy Centrum Społeczne PACA. Projekt Centrum Społeczne PACA jest zadaniem publicznym, realizowanym we współpracy z m.st. Warszawa. Zakłada stworzenie na Pradze-Południe centrum aktywności, prowadzącego działalność animacyjną na rzecz mieszkańców Warszawy, organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, w tym szczególnie mieszkańców dzielnicy Praga-Południe. Centrum Społeczne PACA w oczach organizacji warszawskich i ogólnopolskich stało się dobrą praktyką w dziedzinie tworzenia i prowadzenia miejsca aktywności lokalnej. W efekcie różnorodne instytucje, organizacje i grupy nieformalne z Warszawy, Polski oraz zagranicy zwracały się z prośbą o możliwość odbycia wizyt studyjnych prezentujących działania Centrum. Fundacja prowadzi działania mające na celu aktywizację lokalnej społeczności, budowanie współodpowiedzialności za działania, wspieranie postaw przedsiębiorczych.

 

Moja Warszawa 2025

Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z Biura Edukacji Urzędu Miasta St. Warszawy na realizację projektu o nazwie „Moja Warszawa 2025”. Projekt ma za zadanie zaangażowanie młodzieży szkolnej w działania na rzecz rozwoju Warszawy, wzięcie odpowiedzialności za swoje działania w celu rozwoju miasta, w którym dorastają, a w przyszłości będą pracowali, mieszkali, korzystali z oferty rekreacyjnej oraz społeczno-kulturalnej. Fundacja otrzymała dofinansowanie z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta St. Warszawy na realizację projektu o nazwie „Gry i zabawy podwórkowe” w ramach konkursu na realizacje zadań pomocy społecznej w 2016 r.. Projekt miał za zadanie integrowanie rodzin w formie spędzania z dziećmi czasu na wspólnych zabawach na świeżym powietrzu. Adresatami projektu byli rodzice, dziadkowie, opiekunowie wraz z dziećmi. Projekt był realizowany w 18 dzielnicach Warszawy oraz na terenach nadwiślanych.

 

Razem dla dzieci Pragi Południe

Fundacja Rodzinna w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Kooperatywą Grochowską oraz Stowarzyszeniem CAL otrzymała dofinansowanie z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta St. Warszawy na realizację projektu „Razem dla dzieci Pragi Południe”. W ramach projektu jest realizowana diagnoza potrzeb, są prowadzone grupy zabawowe, warsztaty i aktywności dla rodziców, a także powstał Klub dla Rodzin, mający siedzibę w Centrum Społecznym PACA.